Bouwhistorisch onderzoek

Een project begint vaak met het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek (bouwhistorische verkenning), om de ontstaansgeschiedenis van een pand te achterhalen. Allerlei stijlkenmerken en bouwtechnische details worden onderzocht. Archieven worden geraadpleegd waarbij de omgeving en de bewoners en gebruikers in beeld komen. Zo komt vaak veel over de ontwikkeling van een pand boven water.