Financiering

Voor eigenaren van een rijksmonument zijn de Belastingdienst en het Nationaal Restauratiefonds (NRF) belangrijke partners. De kosten voor onderhoud aan rijksmonumenten zijn aftrekbaar van de belastingen. Op deze wijze betaalt de rijksoverheid aanzienlijk mee. Er is een speciale afdeling van de belastingdienst die zich hier mee bezighoudt: Bureau Monumenten in Amersfoort.
Voor eigenaren van woonhuismonumenten is daarnaast het NRF beschikbaar. Deze organisatie verleent zogenaamde laagrentende leningen (circa 4 tot 5 procent onder de marktwaarde) voor de subsidiabele kosten. Deze leningen worden net als overige hypotheken over een langere periode afbetaald, waarbij de rente ruim onder de geldontwaarding ligt. Zie ook:www.restauratiefonds.nl.

Het subsidiebeleid van de rijksoverheid voor overige objecten (niet-woonhuismonumenten) is per 1 januari 2006 ingrijpend gewijzigd. In het nieuwe Besluit rijkssubsidiĆ«ring instandhouding monumenten (BRIM 2006) is opgenomen dat een eigenaar van een rijksmonument subsidie kan verkrijgen op grond van een meerjarig onderhoudsplan. Subsidiegelden voor restauratie zijn slechts bij uitzondering nog te verkrijgen. Voor meer informatie hierover zie www.cultureelerfgoed.nlĀ .

Voor gemeentelijke monumenten heeft de gemeente vaak wel een potje, waaruit men een bijdrage kan leveren bij een restauratie.