Monumentenvergunning

Voor een monument is in veel gevallen een omgevingsvergunning vereist. Bij de aanvraag is vaak intensief contact met de monumentenzorgers van gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit moet niet gezien worden als een last. Deze mensen beschikken over veel kennis en kunde en dragen bij aan een geslaagde restauratie.