Werkzaamheden

Monumentenwerk houdt zich bezig met alle aspecten van de monumentenzorg en historische bebouwing. Van bouwhistorisch onderzoek via restauratie- of verbouwplan tot subsidieregelingen en onderhoudsplannen. Ook herbestemming van alle soorten (historische) gebouwen, al of niet beschermd als rijks- of gemeentelijk monument rekent Monumentenwerk tot zijn werkterrein. Hieronder een overzicht van de verschillende werkzaamheden.

Bouwhistorisch onderzoek

Een project begint vaak met het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek (bouwhistorische verkenning), om de ontstaansgeschiedenis van een pand te achterhalen. Allerlei stijlkenmerken en bouwtechnische details worden onderzocht. Archieven worden geraadpleegd waarbij de omgeving en de bewoners en gebruikers in beeld komen. Zo komt vaak veel over de ontwikkeling van een pand boven water.
lees verder

Bouwtechnische opname

Van belang is te onderzoeken wat de staat van onderhoud is van alle bouwdelen. Welke problemen doen zich voor, wat moet direct aangepakt, wat kan later. Hier geldt nog altijd “behoud gaat voor vernieuwen”.
lees verder

Programma van eisen

Een passende functie is cruciaal voor het behoud van een monument. Bekeken zal worden welke eisen worden gesteld aan comfort (isolatie, verwarming, ventilatie, koeling), veiligheid, bescherming van interieur en inboedel.
lees verder

Restauratieplan

Het programma van eisen wordt vertaald in een restauratie en verbouwingsplan. Voor een eventuele nieuwe functie zullen vaak aanpassingen moeten worden gedaan en bijvoorbeeld installaties moeten worden ingepast. Er zijn vaak goede mogelijkheden om moderne voorzieningen op te nemen zonder dat deze aan het monument afbreuk doen. Daarnaast zullen misschien latere toevoegingen worden verwijderd of […]
lees verder

Monumentenvergunning

Voor een monument is in veel gevallen een omgevingsvergunning vereist. Bij de aanvraag is vaak intensief contact met de monumentenzorgers van gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit moet niet gezien worden als een last. Deze mensen beschikken over veel kennis en kunde en dragen bij aan een geslaagde restauratie.
lees verder

Bouwvergunning

Bij wijzigingen aan gevels of constructie is veelal een omgevingsvergunning noodzakelijk. De behandeling van vergunningaanvragen vergt enige tijd. Het is zaak om de aanvragen op tijd in te dienen.
lees verder

Financiering

Voor eigenaren van een rijksmonument zijn de Belastingdienst en het Nationaal Restauratiefonds (NRF) belangrijke partners. De kosten voor onderhoud aan rijksmonumenten zijn aftrekbaar van de belastingen. Op deze wijze betaalt de rijksoverheid aanzienlijk mee. Er is een speciale afdeling van de belastingdienst die zich hier mee bezighoudt: Bureau Monumenten in Amersfoort. Voor eigenaren van woonhuismonumenten […]
lees verder

Aanbesteding

Een restauratie wordt bij voorkeur uitgevoerd door deskundige en ervaren vaklieden. Gelukkig zijn er goede restauratie-aannemers die van de hoed en de rand weten en bij wie uw monument in veilige handen is.
lees verder

Bouwbegeleiding

Begeleiding van een restauratie of verbouwing door deskundigen is van groot belang. Het hele proces, de planning, de kwaliteit van het leverde werk en de financiële afhandeling dient met zorg bewaakt te worden.
lees verder

Onderhoudsplan

Een restauratie is een goede zaak, maar het onderhoud dat hierop hoort te volgen is minstens zo belangrijk. Het monument moet immers behouden blijven. Onderhoud en bijvoorbeeld regelmatige onderhoudsinspectie door de Monumentenwacht zijn hiervoor noodzakelijk. Een goed onderhoudsplan is een hulpmiddel voor het uitvoeren van onderhoud en voor overzicht over de te reserveren middelen om […]
lees verder